Heitvee soojusvaheti OLED liidesega kontroller

Kontroller näitab siseneva ja väljuva vee temperatuure, soojusvahetist väljuvat soojusvõimsust kW ja energiat kWh. Kui vett tarbitakse või temperatuur on hakanud tõusma, siis kontroller otsib pidevalt soojusvaheti maksimaalsele väljundvõimsusele vastavat tööpunkti, juhtides väljuva heitvee õhuklapi täituvust. Kui vett ei tarbita ja väljuva vee temperatuur langeb, siis õhuklapp lastakse regulaarselt tühjaks, et vältida ummistumist. Lisaks on kontrolleri tööks  vajalik  impulssloenduriga (10 l/imp) veemõõtja paigaldamine.

Heitvee soojusvaheti OLED liidesega kontroller liidesega

OLED liidesega heitvee soojusvaheti kontroller